De støtter op om kodeks

Se, hvilke virksomheder der har tilsluttet sig Kodeks for god betalingsskik. 

  • Opdateret 22. september 2023

En række virksomheder har allerede tilsluttet sig kodekset. 

Ansvarsfraskrivelse

Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at de oplistede virksomheder selv har skrevet sig på listen, og at styrelsen ikke på nogen måde har foretaget forudgående kontrol af, at virksomheden faktisk lever op til Kodeks for god betalingsskik på tidspunktet for tilmelding. Erhvervsstyrelsen fører desuden ikke løbende tilsyn med de oplysninger, der fremgår af listen, og om virksomheden lever op til kodeks, ligesom Erhvervsstyrelsen ikke tilføjer, redigerer eller fjerner oplysninger, medmindre der følger en konkret, retlig forpligtelse hertil i domme, eller i lov eller i medfør af lov eller afgørelser truffet på baggrund af lov.  

Det forhold, at en virksomhed er anført på listen, er således alene et udtryk for, at virksomheden selv har ønsket at skrive sig på listen, og ansvaret for de oplysninger, der fremgår på siden og af listen, påhviler således udelukkende dem, der har tilføjet dem.  

Erhvervsstyrelsen står ikke inde for indholdet af denne hjemmeside og de oplysninger, der fremgår af nedenstående liste over virksomheder, der tilslutter sig førnævnte Kodeks om god betalingsskik. Det samme gør sig gældende for bemærkninger, henvisninger mv., der fremgår af hjemmesiden, ligesom Erhvervsstyrelsen ikke påtager sig nogen form for redaktøransvar.  

Erhvervsstyrelsen fraskriver sig således ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af oplysninger, der fremgår af siden. Dette gælder også selvom disse skyldes eksempelvis uhensigtsmæssigheder, udeladelser, fejl eller lignende af indholdet på hjemmesiden. Dette gælder også i det omfang, at der på siden henvises - eller er indsat links - til andre hjemmesider mv.  

Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at der ikke opnås rettigheder ved at være anført på listen, eller at virksomheder, der er anført på listen, derved er underlagt juridiske forpligtelser. Andre fysiske og juridiske personer kan således ikke støtte ret på, at en virksomhed har skrevet sig på listen. 

Erhvervsstyrelsen har ikke hjemmel til at behandle henvendelser eller klager over, at konkrete virksomheder har skrevet sig på listen. 

Disse virksomheder har tilsluttet sig kodeks

Virksomhedens navn CVR-nummer
Danmarks Restauranter og Cafeer 83840315
Brdr. Kjær ApS Import & Export 15243481
Teletech KonferenceKommunikation A/S 10425247
AltiCare ApS 30590910
Vention Aps 41579560
Businessmann A/S 19002993
Automatikcentret ApS 31588995
Letsmove ApS 32773540
Vinpalle ApS 35414169
Vognmand Frank Heide 60382611
Fabu-Fonden 77252010
A/S Villy Jensen 37537519
Hansen/Nissen 37323969
GreenMatic A/S 34604320
Topp Trykluft A/S 76818312
Pegani 11360106
Ticketbutler 38404687
Event MINISTERIET by Scanholm 29921989
RE//VISION 77716416
ABC Consult ApS 30739965
Fonden for KFUM´s Soldatermission i Danmark 55585512
Den Kinesiske Butik A/S 75093810
Cittros AoS 33760434
Solrød Stilladser A/S
 
10027357

Opdateret den 22. september 2023